מעקה למיטת ילדים

מעקה למיטת ילדים. המעקה מונח על דופן המיטה.

200  170