מיטה וחצי

2,400  1,790 
1,590 1,790 
1,590 1,790 
1,590 1,790