חשוב!! תעודת האחריות תקפה רק אם הלקוח מחזיק בתעודת אחריות מקורית חתומה על ידי המרכיב!!! תעודת אחריות ניתנת על מיטות וארונות בלבד

תעודת אחריות – אולטימו

חברת אולטימו – יגאל הררי יבוא ושיווק בע"מ מתחייבת לתקן כל פגם ברהיט (או חלק מרהיט) ששוק על ידה ואשר נובע מפגם בחומר או בתהליך הייצור, וזאת בתנאי שהלקוח שמר על כללי הטיפול במוצרים (מצ"ב).

החברה מתחייבת לבצע את התיקון הנדרש ו/או להחליף את הדרוש החלפה, לפי הצורך, כפי שתקבע החברה ללא תמורה עבור העבודה ו/או החומרים הדרושים, הכול כאמור בכפוף לתנאי האחריות.

מאחר ומוצרי החברה עשויים מחומרים טבעיים, לא יכולים להיות שני מוצרים זהים אלא רק דומים לכן ייתכן שבמקרה החלפה, גווני העץ ומרקמיו וכן צבעי הבדים לא יהיו זהים למוצר או לחלק שהוחלף.

תקופת האחריות:

לקוח שקיבל שירותי הובלה והרכבה מגורם מוסמך של החברה, ייהנה משנה אחריות מלאה על הרהיטים בבית הלקוח (מיטות, ארונות, שולחנות, כוורות), כנגד שבר, התרופפות או התפוררות בחלק כלשהו עשוי עץ או MDF  או שבבית. כמו כן, שנה אחת על בדי ריפוד ועור, ושנה אחת על מנגנונים ופרזולים.לאחר השנה הראשונה, ישנה אחריות נוספת על החלקים לתקופה של שנתיים בחנות אולטימו במושב גינתון. כלומר, לאחר השנה הראשונה על הלקוח להביא את הרהיט ו/או את החלק שנשבר לתיקון בחנות בגינתון.

ז“א סך כל תקופת האחריות על חלקים בלבד, הניתנת אך ורק בחנות בגינתון, הינה לשלוש שנים.
תקופת האחריות היא מתאריך אספקת הרהיט לבית הלקוח.

בשום מקרה לא יהיה פיצוי על נזק תוצאתי או על הוצאות נלוות או הפסד כספי נלווה והחברה רשאית אך לא חייבת להמשיך לספק שרות ותיקונים בתשלום גם לאחר תום תקופת האחריות.


תוקף האחריות:

תוקף האחריות חל לגבי מי ששמו וכתובתו מופיעים בטופס ההזמנה המקורי , ועל שימושו בלבד במוצר. הזכויות לפי תעודה זו אינן ניתנות להסבה.

תנאי האחריות: 

 • הפגם אינו נזק שנגרם כתוצאה מהובלה, מהרכבה או מטיפול על ידי הלקוח, או על ידי גורם לא מוסמך.
 • הפגם אינו נובע מהבדלי צבע או גוון כתוצאה מתכונותיו הטבעיות של המוצר (כגון דהייה), קילופים בצבע, הופעת עיניים או שינויים בטקסטורה של העץ.
 • Ÿהפגם אינו נובע מטיפול בחומר לא מתאים או פגום או כתוצאה של כוח עליון או ממים, אש, חבלה, שבר או פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת במוצר וכו`.
 • השימוש ברהיטים ובחלקיהם היה סביר ונעשה בהתאם להוראות השימוש של החברה
 • לא נעשה ניסיון תיקון על ידי גורם כלשהו מלבד, נציג מוסמך של החברה.
 • לקונה יש טופס הזמנה של החברה, ותעודת אחריות זו החתומה בידי גורם מוסמך של החברה.
 • הרהיט לא נקנה מתצוגת החנות כרהיט סוג ב` או במסגרת מכירת עודפים.
 • המוצר נמצא ברשות הרוכש המקורי (ששמו מופיע על גבי טופס ההזמנה), והוא לא נפגע כתוצאה מהעברתו ממקום למקום.
 • האחריות אינה חלה על סדקים לא מהותיים במוצר
 • האחריות אינה חלה על פגם שנובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר
 • Ÿתעודת האחריות תקפה למקרה של שימוש ביתי בלבד. תעודת האחריות אינה תקפה במקרים בהם נעשה שימוש מסחרי במוצרים ו/או  רהיטים נמצאים השימוש של מוסד, בית עסק ו/או בית מלון.
  • במקרה ולא מתאפשרת החלפה יובא בחשבון משך זמן השימוש במוצר עד לקלקולו, או גילוי הפגם וזאת לצורך החזר כספי. לחברה הזכות לבחור בין תיקון להחלפת רהיט או חלק ממנו לבין תשלום או החזר תשלום חלקי, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מגוון המוצרים שברשותה, ו/או חלקיהם , ו/או להוציאם מהמגוון. במקרה בו המוצר נושא תעודת אחריות ומוצר זה אינו קיים במגוון מוצרי החברה, תהיה החברה זכאית להחליף את המוצר במוצר דומה, שווה ערך בניכוי פחת שימוש.
  • לחילופין תהיה החברה זכאית לתת ללקוח, בכפוף לאמור בתעודת אחריות זאת, שובר זיכוי בערך שווה ובניכוי פחת שימוש או החזר כספי לפי שיקול דעתה.

  דף הנחיות לטיפול במוצרים

  • יש להימנע ממגע ישיר של מים עם הרהיטים: הימנעו מהתזה של מים או הצטברות מים סביב רגלי הרהיטים בעת ו/או לאחר שטיפת הרצפה.
  • יש לנגב את רגלי הרהיטים במטלית יבשה לאחר סיום שטיפת הרצפה.
  • אין להשתמש בחומרי ניקוי העשויים מחומרים ממיסים. חומרים אלו עלולים לפגוע בציפוי המגן על הרהיטים.
  • הרהיטים מיועדים לשימוש בתוך הבית, אין לחשוף את הרהיטים לשמש
  • בזמן פתיחת המגירות אין להישען על המגירות.
  • את המגירה אין למלא פריטים מעבר לגובה חזית המגירה
  • אין לפתוח את דלתות הארון מעבר לזווית של 90 מעלות.
  • אין להזיז את הארון כשיש בתוכו פריטים.
  • אין להזיז את הארון אלא על ידי מרכיב מוסמך של החברה.
  • אין לגרור את הארון בשום אופן!!
  • את השולחנות יש להרים מהרגלים ולא מפלטת השולחן.
  • מומלץ להשתמש בחומר שקוף קשיח כגון זכוכית או פרספקס לצורך שמירה על פלטת השולחן מפני שריטות וכתמים.
  • המיטה מיועדת לילדים מעל גיל שנתיים, המיטה אינה מיועדת לתינוקות.
  • המשקל המקסימלי לשינה במיטה עד 90 קילו.
  • אין לקפוץ על המיטות
  • אין לגרור את מגן המיטה על קורת האורך של המיטה, שכן המגן ישרוט את המיטה.
  • אין לגרור לצדדים את המיטה התחתונה במיטת חבר/חברה. יש להוציא אותה לפי כיוון הגלגלים.
  • אין לגרור את המיטה העליונה במיטת חבר/חברה אלא להרימה משני צידיה, בעזרת שני אנשים.
  • בשום פנים ואופן לא לגרור את המיטה העליונה, ובכלל זה אין לגרור את המיטה העליונה יחד עם התחתונה.

  האחריות תפוג במקרה של טיפול ברהיטים החורג מהכללים הנ"ל.

  תאריך_______________

  שם הלקוח____________

  חתימה______________

  כתובת______________