תקנון רכישה ULTIMO: (יגאל הררי שיווק והפצה בע"מ)

ברוכים הבאים לאתר ULTIMO.CO.IL אתר הבית של רשת ULTIMO האנגר הסיטונאי לעיצוב הבית.

האתר משמש כחנות וירטואלית למוצרים הייחודיים והאיכותיים של הרשת ומאפשר רכישה והזמנה של המוצרים עד לבית הלקוח (בהתאם לתקנון), בנוחות ובקלות מבלי לקום מהכיסא.

כלל האמור באתר מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

מדיניות החזרת מוצרים/ביטול עסקה

 • בהתאם לתקנות הגנת הצרכן התשע"א 2010 רשאי צרכן לבטל עסקה בתנאי שעמד בתנאים הבאים:
 • מחיר המוצר גבוה מ – 50 ₪.
 • טרם חלפו 14 ימים מיום קבלת המוצרים.
 • המוצרים הוחזרו לעסק כאשר הם לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש.
 • אריזת המוצר, למעט ריהוט, לא נפתחה ולא נעשה בו שימוש.

** אריזת המוצר – חפץ וכל חומר שהוא שמשמש את היצרן או היבואן, כעטיפה למוצר שייצר או ייבא ושאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר.

 • במקרה של ריהוט, ניתן להחזיר מוצר גם באם נפתחה אריזתו, בתנאי שעומד בסעיפים א' וב' והמוצר לא הורכב.

זכות הביטול לא תחול על המקרים הבאים:

 • ריהוט שהורכב בבית הצרכן.
 • טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן עפ"י מידות ו/או דרישות מיוחדות.
 • התשלום בוצע באמצעות תו קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי.

ביטול העסקה יבוצע בתנאי שהוצגה הוכחת קנייה כגון:

 • חשבונית.
 • סרט קופה.
 • פתק החלפה.
 • הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועד ביצוע העסקה, הסכום ששולם ואמצעי תשלום.
 • בכל האמור לעיל בסעיף 1, ינוכה מסכום העסקה דמי ביטול ע"ס 5% ממחיר הטובין או 100 ₪ עפ"י הנמוך מבינם+9.90 עמלת ביטול אשראי.
 • במידה והעסקה בוצעה באמצעות כרטיס אשראי, רשאי העסק לגבות סכום עבור סליקת כרטיס התשלום עפ"י הסכום שחויב בהתאם לסיכום מול חברות האשראי.
 • במקרה ובוצע משלוח ללקוח, ינוכה סכום המשלוח מסכום העסקה.
 • אופן החזרת התשלום כלהלן:
 • תשלום במזומן: במזומן או בשיק מזומן.
 • בשיק:
 • אם נפרע – במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימי עסקים.
 • אם לא נפרע – תוך חמישה ימים מהמועד שנפרע.
 • בכרטיס אשראי:
 • אם טרם זוכה חשבון העוסק, יבוטל החיוב.
 • אם זוכה חשבון העוסק, העוסק ישיב לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת האשראי על ביטול העסקה וחברת האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מידית בסכום החיוב ובלבד שיהיה באפשרותה להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה. אם לא ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן.
 • החזר כספי של טובין או שירותים שניתנו לצרכן במתנה ממי שאינו העוסק:
 • תנאי להחזר: הצגת פתק החלפה המעיד על עצם העסקה עם העוסק או הוכחה

אחרת לגבי ביצוע העסקה, מועד העסקה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום.

א) מזומן: במזומן או בשיק מזומן.

ב) בשיק:

*  אם נפרע – במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימי עסקים.

*  אם לא נפרע – בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע.

ג) בכרטיס אשראי: אם חשבון רוכש המתנה חויב – במזומן.

** כל עוד לא חויב חשבון הרוכש, אין חובת העסק להחזיר את התמורה למקבל המתנה.

זמני אספקת המוצרים:

המוצרים באתר יסופקו תוך 30 ימי עסקים אלא אם המוצר הוזמן בהזמנה מיוחדת או שצויין אחרת על גבי חשבונית הקנייה.

מחלוקת וסמכות שיפוטית

בכל מקרה של מחלוקת עם בית העסק, הנושא יידון בבית המשפט בעיר רמלה בלבד